29 september 2017

John Bjarne Grover

Letter in my PO Box from Ragna Gröver today. Returned unopened to the country.

It is many (appr 10) years since my lawyer sent her a letter telling that further communications were unwanted.

   

Some news


'Stampede' in India todayAdded on 31 october 2017:

I sent the letter to the norwegian police with the following comment: "Jeg har for lenge siden brutt all kontakt med Ragna Grøver ([...] i Fredrikstad) som teller som min offisielle mor, og med resten av familien som har kontakt med henne. Utover 1990-tallet returnerte jeg alle brev fra henne ulest tilbake til avsender men kunne til slutt ikke forsette med det ettersom det innebar en viss kommunikasjon. Hun fortsatte allikevel å sende brev - jeg har ikke lest noen av dem men har tilintetgjort dem siden ca. 1995 eller deromkring, før jeg begynte å sende dem videre til dere med håp om at man kan finne en varig løsning på problemet. Det er mange år siden min advokat [...] i Wien sendte brev til henne med melding om at videre kommunikasjoner var uønsket - og hun skrev frekt tilbake til advokaten. Det er ytterst ubehagelig og en stor påkjenning for meg å finne et brev fra henne i min postkasse. Nå har det kommet et til - som jeg herved videresender uåpnet til dere med håp om at man kan få slutt på problemet". This expresses my hopes that one can find a lasting solution to the problem. I have not asked for any violent solution. A society must of course have peaceful means to cope with this sort of problem.Added on 1 november 2017:

Yesterday 31 october 2017, according to my computer it was around 09:45 local time (that is appr. 04:45 in the morning NY time), I looked through the memory card of a pocket camera that is no longer in order or use and stopped and considered this photo of a letter from Ragna Gröver. Today there were the news of terror in New York yesterday.

© John Bjarne Grover
On the web 29 september 2017
Last updated 1 november 2017