Savonarolas tanke

John Bjarne Grover


35.

Savonarolas tanke Savonarola's thought


Mennesker reiser i rom. Humans travel in space.
Jeg sitter og hviler blant dem I sit and rest among them
og jeg grubler og tenker på om and I ponder and think if though
jeg noensinne har gått frem. I have ever progressed.


Fuglene reiser i tid The birds travel in time
som byggekunstenes hjem. as the home of the art of building.
Savonarola var i Savonarola was in
tanken som tenkte dem. the thought that thought them.


Husene tett i tett The houses tightly and tightly
bak løvverkets grønne skur behind the foliage's green shed
skildrer mitt synske vett. describe my clairvoyant intelligence.
Tiden ligger på lur. The time lies in ambush.


Dette landskapet skygger sitt grønt This landscape shadows its green
og hang med hodene tyngre, and hung with its heads heavier,
forteller om det du nettopp har skjønt                     tells of what you have just understood
at når vi kom frem var vi yngre. that when we arrived we were younger.


Dette landskapet henger sitt brunt This landscape hangs its brown
som dreier sitt hode om. which turns its head around.
Rovfuglen kaster sitt legeme rundt The bird of prey throws its body around
mellom det hvite skum. inbetween the white foam.
This is poem #35 from my poetry book 'Og lønn vi fikk avstanden fra' - of october 2016 - 64 poems in norwegian language. For details see this article on the book.

The translation is maximally literal.

© John Bjarne Grover
On the web 30 october 2016
Last updated 29 august 2020