#solens pike

John Bjarne Grover


1.

#solens pike

Det mørkner så tidlig i Szolnok.
Det kom fra en annen planet,
de ordene som måtte sies
når lyset forandret sin lét.

Vi lever ennå på jorden
der menneskelivet er skapt
og regnet trommer mot taket
og sjeler kan gå fortapt.

Jeg elsker en kvinne på jorden
når stjernene lyser i øst.
Nå mørkner det igjen mot natten.
Nå demrer det igjen mot høst.

Det taler til folket derunder
som skyldes et underlig svar.
Kaller Vårherre de munner
ser du det som det var.

Har jeg studier med deg
dukker opp for a daily routine,
teller hun skyenes vei.
Høyt over trekker vogner forbi.


This is poem #1 (written on 11 january 2016) from my poetry book 'Og lønn vi fikk avstanden fra' - of october 2016 - 64 poems in norwegian language. For details see this article on the book.

© John Bjarne Grover
On the web 30 october 2016